EC Skierniewice

Opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia emisji oraz przygotowanie i złożenie wniosku w finansowanym przez NFOŚiGW programie E-kumulator.