26.10.2015 Koncepcja układu oczyszczania spalin w MPEC Białystok

W ramach Zlecenia analizie poddane zostaną zarówno technologie odazotowania i odpylania spalin, a także układ odzysku ciepła ze spalin. Opracowanie pozwoli na porównanie kosztów inwestycyjnych oraz operacyjnych poszczególnych rozwiązań, a także na obliczenie przyrostu kosztu ciepła wynikającego z zastosowania konkretnych wariantów technologicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego opracowania koncepcji modernizacji instalacji oczyszczania kotłów K1 do K5, zostało zorganizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Sp. z o.o.