20.10.2015 Exergon opracuje model obliczeniowy dla PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w postępowaniu niepublicznym wybrała ofertę Spółki Exergon na „opracowanie modelu obliczeniowego dla oceny kosztów procesu uruchomienia jednostek wytwórczych energii elektrycznej u wytwórców posiadających jednostki wytwórcze cieplne”.