25.03.2015 Exergon na konferencji naukowo-technicznej dot. wysokosprawnej kogeneracji

Przedstawiciele Spółki Exergon wzięli udział w konferencji naukowo-technicznej „Optymalizacja zasad wyboru technologii wysokosprawnej kogeneracji w regionie północno-wschodniej Polski z wykorzystaniem biomasy, węgla, biogazu, gazu ziemnego” zorganizowanej przez Sekcję Ogrzewnictwa, Ciepłownictwa i Wentylacji Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oddział w Białymstoku. Prezes Zarządu Spółki Exergon dr inż. Marcin Liszka zaprezentował referat pt. „Strategia doboru technologii dla skojarzonego wytwarzania ciepła i elektryczności”, który odpowiada na wiele istotnych kwestii dla potencjalnych inwestorów z branży energetycznej i ciepłowniczej.