23.10.2015 Exergon na I Międzynarodowej Konferencji Technologii, Konstrukcji i Materiałów dla chemii i energetyki

Exergon został zaproszony na konferencję zorganizowaną przez Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem zrzeszający firmy działające dla branży chemicznej i energetycznej. Prezentacja Prezesa Marcina Liszki dotyczyła . Uczestnikami konferencji byli m.in.: (Rafako, Lotos, GEA Technika Cieplna, Famet, Tauron Wytwarzanie, WT&T Polska, Explomet, Horus Energia, ICSO, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Politechnika Opolska, Akademia Górniczo-Hutnicza, a także NCBiR, BZ WBK, OCRG, Venture Capital.