Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Analysis of the possibility of connecting a new heat source to the existing heating network.