15.10.2020 Rozpoczynamy realizację projektu EnerGizerS finansowanego z programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego POLNOR 2019!

Projekt: CO2-Enhanced Geothermal Systems for Climate Neutral Energy Supply, akronim EnerGizerS, numer rejestracyjny NOR/POLNOR/EnerGizerS/0036/2019 uzyskał dofinansowanie w ramach polsko-norweskich projektów badawczych POLNOR 2019 finansowanych z programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023 przez konsorcjum w składzie:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Polska – Promotor projektu
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska – Partner Projektu
  • SINTEF Energi AS, Trondheim, Norwegia – Partner Projektu
  • Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwegia – Partner Projektu
  • EXERGON Spółka z o. o., Gliwice, Polska – Partner Projektu

Głównym celem projektu jest analiza efektywności funkcjonowania niekonwencjonalnych systemów geotermalnych (Enhanced Geothermal Systems – EGS) wykorzystujących CO2 jako płyn roboczy. Proponowane rozwiązanie ma na celu podjęcie działań na rzecz ochrony klimatu poprzez wykorzystanie czystej i ekologicznej energii geotermalnej przy jednoczesnym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych.

Budżet projektu: 5 932 700 PLN

Kwota dofinansowania: 5 793 975 PLN

Kierownik Projektu:

dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH – ansow@agh.edu.pl