11.07.2016 Rozpoczęcie projektu POLYGEN

W dniu 6.07.2016 w Raciborzu odbyło się spotkanie rozpoczynające współpracę Partnerów w ramach międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt POLYGEN. W spotkaniu organizowanym przez RAFAKO S.A. – lidera projektu, uczestniczyli przedstawiciele firm ATMOSTAT, EQTEC, EXERGON, TAURON WYTWARZANIE oraz instytucji CEA, IChPW. Podczas obrad Partnerzy w szczegółach przedstawili dostarczane przez nich technologie, omówiono zasady dzielenia się wiedzą w ramach konsorcjum i poza nim, jak również przedstawiciele spółki EXERGON będącej liderem zadania „WP0” przedstawili założenia do realizacji Wstępnego Studium Wykonalności dla produktów projektu POLYGEN.