20.04.2016 Rozszerzenie współpracy z Politechniką Śląską

W kwietniu 2016 zawarto porozumienie pomiędzy EXERGON Sp. z o.o. a Politechniką Śląską, w ramach którego Strony zadeklarowały chęć współpracy w obszarach: inicjacji prac badawczo-rozwojowych, uruchamiania, realizacji i wdrażania projektów służących komercjalizacji i rozwojowi innowacyjnych rozwiązań technologicznych, pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć w obszarze badawczo-rozwojowym, promocji współpracy pomiędzy Politechniką a EXERGONem, jak również organizacji praktyk i staży zawodowych dla studentów Politechniki oraz prowadzenia prezentacji i warsztatów, między innymi w ramach zajęć dla studentów na różnych etapach kształcenia.

Porozumienie rozszerza zainicjowaną w 2014 współpracę naszej Spółki z Uczelnią.

Koordynatorem ze strony Uczelni został Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, a ze strony EXERGON Wiceprezes Zarządu – dr inż. Grzegorz Szapajko.