05.10.2014 Porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską

3 października 2014 roku podpisano porozumienie o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy gliwicką Uczelnią a naszą Spółką. Współpraca dotyczy wdrażania aplikacji CHP_Strateg, powstałej jako efekt realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie dedykowanej aplikacji komputerowej dla kreowania strategii wysokosprawnej dużej kogeneracji, przy  uwzględnieniu kryteriów ekonomicznych i środowiskowych, w tym emisji CO2”.

Więcej informacji znaleźć można na stronach Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej lub w publikacjach na portalu kierunekenergetyka oraz na portalu sigma-not