14.03.2016 EXERGON partnerem KIC

EIT (European Institute of Innovation & Technology) to inicjatywa Unii Europejskiej tworząca tzw. Wspólnotę Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs).

EIT dba o rozwój talentów przedsiębiorczych i wspiera nowe pomysły, integrując „trójkąt wiedzy” składający się z czołowych przedsiębiorstw, uczelni i ośrodków badawczych w celu tworzenia dynamicznych partnerstw międzynarodowych zwanych wspólnotami innowacji (wspólnotami wiedzy i innowacji – WWiI).

Więcej informacji na temat EIT znajduje się tutaj.