01.06.2016 KIC InnoEnergy pozytywnie zaopiniował wniosek o projekt POLYGEN

 

KIC (Knowledge and Innovation Community) InnoEnergy pozytywnie zaopiniował wniosek złożony przez konsorcjum, którego członkiem jest EXERGON, w ramach naboru organizowanego w 2016 roku (Call for Innovation Proposals 2016). Projekt POLYGEN będzie realizowany przez firmy z trzech krajów. Oprócz EXERGON w skład konsorcjum wchodzą: RAFAKO – lider projektu, ATMOSTAT (Francja), CEA (Francja), EQTEC (Hiszpania),  IChPW oraz TAURON Wytwarzanie.W ramach realizacji projektu POLYGEN przewidywane jest opracowanie technologii wytwarzania ciepła, elektryczności oraz syntetycznego gazu ziemnego (SNG) w oparciu o zgazowanie paliw alternatywnych takich jak m.in. odpady komunalne, osady ściekowe oraz biomasa.
Projekt zakłada budowę pilotażowej instalacji poligeneracyjnej o mocy w paliwie ok. 0,5 MW.