ZARZĄD

Dr inż. Marcin Liszka
Prezes Zarządu
Dr inż. Krzysztof Hoinka
Wiceprezes Zarządu
Dr inż. Grzegorz Szapajko
Wiceprezes Zarządu

LIDERZY ZESPOŁÓW

Mgr inż. Marcel Gawron
Główny specjalista ds. wdrożeń
Dr inż. Tomasz Malik
Główny specjalista ds. modelowania symulacyjnego
Dr inż. Adam Milejski
Kierownik zespołu projektowego
Dr inż. Grzegorz Nowak
Główny specjalista ds. efektywności energetycznej
Dr inż. Jakub Tuka
Główny specjalista ds. technologii energetycznych

DOŚWIADCZENIE