ZARZĄD

Dr inż. Marcin Liszka
Prezes Zarządu
Dr inż. Grzegorz Szapajko
Wiceprezes Zarządu

LIDERZY ZESPOŁÓW

Mgr inż. Marcel Gawron
Główny specjalista ds. wdrożeń
Dr inż. Tomasz Malik
Główny specjalista ds. modelowania symulacyjnego

DOŚWIADCZENIE